Tietosuojaseloste

Framin logo

Framin tieto­suoja­seloste

Tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa henkilötietojen käsittelyn käytänteistä Framin toimitila- ja kokouskeskuksessa.

Kuva Framista. Kuva: Pasi Ahola

Framin tietosuojaseloste

Tämän selosteen tarkoituksena on kertoa henkilötietojen käsittelyn käytänteistä Framin toimitila- ja kokouskeskuksessa.

Rekisterinpitäjä

Into Seinäjoki Oy, Y-1637389-9
Tiedekatu 2
60320 Seinäjoki

Kuinka ja mitä henkilötietoja sinusta kerätään?

Keräämme henkilötietoja, jotka sinä tai työnantajasi antaa meille käyttäessänne www.frami.fi -sivuston tarjoamia sähköisiä palveluita ja/tai Framin toimisto- ja kokoustilapalveluita. Lisäksi keräämme palvelun kannalta olennaista tietoa ollessanne yhteydessä henkilökuntaamme sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisessa.

Keräämämme henkilötiedot ovat sellaisia, jotka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä.

 • Käytämme henkilötietoja asiakassuhteen aikaiseen yhteydenpitoon, palvelutuotantoon ja laskutukseen sekä toimitamma ja palveluittemme edelleen kehittämiseen.
 • Käytämme henkilötietoja myös viestintään ja markkinointiin.
 • Käytämme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteiden, sekä vahinkojen ja väärinkäytösten havaitsemiseksi tai estämiseksi. Kaikissa Inton hallinnoimissa yleisölle avoimissa tiloissa suoritetaan omaisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi kameravalvontaa.
 • Voimme myös käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi, kuitenkin siten että käsittelyä tehdään vain tarvittavassa laajuudessa eikä tietoja yhdistellä käyttötarkoituksen kannalta sopimattomalla tavalla.

Kuinka turvaamme henkilötietosi?

Henkilötietojesi turvaamiseksi huolehdimme henkilökunnan, tietojärjestelmien, viestintäverkkojen sekä toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Tietojen turvaamisessa huomioimme riskien poistamiseen käytettävissä olevat ratkaisut, kuten henkilöstön koulutus sekä tietojärjestelmien ja fyysisten tilojen rajatut ja valvotut käyttöoikeudet.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

 • Into-konserniin kuuluville yhtiöille tässä selosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin.
 • Kolmansille osapuolille, jotka tuottavat asiakaspalvelua puolestamme (esim. kiinteistönhoito-, ravintola- ja siivouspalveluyritykset). Nämä osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen.
 • Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä.
 • Liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.
 • Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Evästekäytäntö

Käytämme evästeitä (cookies) ja kävijätiedon analysointia (Googla Analytics), jotta voimme kohdentaa sivuston sisältöä, helpottaa sivuston käyttöä, seurata kävijämääriä sekä edelleen kehittää palvelujamme.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

 • Tarkastaa, mitä tietoja käsittelemme ja käsittelemmekö tietoja voimassa olevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.
 • Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
 • Estää sisällön tai mainonnan kohdentamisen internet-käyttäytymisen perusteella, kieltämällä evästeet tai mobiilitunnisteen asetuksista.
 • Kieltäytyä suoramarkkinoinnista markkinointiviestissä olevaa linkkiä painamalla tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@intoseinajoki.fi.
 • Kieltää henkilötietojesi käyttö ja luovuttaminen.
 • Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen sekä evästeiden salliminen voivat tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Yritys varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoamisen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.
 • Valittaa meille, tietosuojavaltuutetulle tai viestintävirastolle, mikäli olemme mielestäsi toimineet tämän tietosuojaselosteen tai voimassa olevan lain vastaisesti.

Kuinka saat meihin ja viranomaisiin yhteyden?

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voit osoittaa meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@intoseinajoki.fi. Samaan osoitteeseen voit osoittaa myös tietosuojapyynnöt sekä henkilötietoihin liittyvät oikaisut, rajoitukset ja poistamiset.

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojakäytännön voimassaolo ja muutokset

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yllä mainitusta päivästä lukien. Saatamme muuttaa tietosuojakäytäntöämme aika ajoin. Ajantasainen kuvaus on nähtävissä osoitteessa www.frami.fi.